اخبار برگزیده

***تاریخ تکرار خواهد شد اگر...

عبرت های تاریخ : 

#آشوبفتنه

#اغتشاش

مرور تاریخ صدر اسلام نشان می دهد که چگونه امویان با ولنگاری در بیت المال مسلمین در زمان‌خلیفه سوم به قدرت رسیدند و با به دست آوردن ثروت های هنگفت و نجومی باعث تزلزل در پایه های حکومت اسلامی شدند ...

قدرت گرفتن‌ معاویه در زمان خلیفه سوم و تشکیل حکومت مستقل در شام به سبک‌ یونانیان، سبب شد که زمان خلافت امیرالمومنین ع از ایشان تبعیت نکند و با کمک عمروعاص دائما برای علی عو یارانش ایجاد مزاحمت کند .توطئه های او و تطمیع و فریب مردم که فقط به اشراف و روسای قبائل ختم نمیشد تا آن جا بود که با وعده حکومت مصر و کوفه افرادی مثل طلحه و زبیر را که از یاران علی ع بوده و بیعت کرده بودند در مقابل ایشان قرار داد و هیزم آور جنگ جمل شد  و با شعله ور آتش جنگ خونین صفین و شهادت یاران با وفای امام ع همچون عمار یاسر و به دنبال آن شهادت مالک اشتر و محمدبن‌ ابی بکر، خباثت و کینه خود را به آل الله نشان داد...


از جمله تلاش های او ایجاد فتنه و آشوب و غارت و تخریب شهرها و روستاهای عراق و حتی شورش در مکه بود...اما اهداف معاویه از اغتشاش و آشوب چه بود⁉


1⃣کشتار شیعیان و جنگ های داخلی موجب تضعیف و کاهش نیروی نظامی سپاه علی ع می شد.

2⃣با برهم زدن امنیت و ایجاد آشوب وانمود می کرد که علی ع توان برقراری آرامش را ندارد .

3⃣ ایجاد رعب و وحشت‌ در میان رهبران قبائل و افراد ترسو باعث میشد که آن ها به امور مسلمانان بی تفاوت شده و از حمایت علی ع دست بردارند. 

4⃣ خواباندن شورش های داخلی سبب میشد تا امام ع نتوانند سپاهیان خود را  علیه شام یعنی مرکز حکومت معاویه بسیج کنند.

5⃣ تخریب روستاها و شهرها و غارت اموال مردم، سبب تضعیف بنیه اقتصادی حکومت علی ع میشد.

6⃣ همه این غارات و آشوب ها سبب سستی کوفیان‌ شد و کوفه را که "جمجمه الاسلام" نام گرفته بود رو به افول برد تا آن جا که برنامه ها و توسعه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی امیر مومنان علی ع در زمان خلافت ایشان دچار اختلال شد.

تلخیص از کتاب تمدن سازی نبوی و علوی اثر

اصغر منتظرالقائم


و امروز معاویه های زمان بدون نیاز به حضور فیزیکی و با بهره برداری از فضای مجازی، با ایجاد آشوب و اغتشاش برای تحقق همین اهداف و تضغیف حکومت اسلامی ایران تلاش می کنند...

 ⚠تاریخ تکرار خواهد شد اگر هوشیار نباشیم ...!!!


✅حامیان روشنگری در فضای مجازی ایرانحرفما


#نشرحداکثری

http://sapp.ir/harfema


***تاریخ تکرار خواهد شد اگر...

***تاریخ تکرار خواهد شد اگر...

***تاریخ تکرار خواهد شد اگر...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها