اخبار برگزیده

عذر خواهی وزیر !

حرفما:

وزیر ارتباطات #جهرمی در صفحه شخصی اش نوشت: یکی از جهت گیری های دولت برای حل معضل بیکاری توسعهب و کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده اند عذرخواهی کنم. با بازگشت آرامش در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت ها هستیم.


❌ جناب وزیر!

عذرخواهی کنید!! اما نه بابت مسدود سازی موقت تلگرام صهیونیستی!!!

عذرخواهی کنید به این دلیل که رزق و روزی این ملت مسلمان را به تلگرام و اینستاگرام صهیونیستی پیوند زدید تا از شدنِ ابزاری که امنیت و اخلاق و فرهنگ مسلمانان را هدف گرفته، نگران باشند...

عذرخواهی کنید بخاطر گره زدن نان سفره شیعیان امیرالمومنین ع با خدمت به صهیونیست های کودک کش و حرام لقمه و خدا...

عذرخواهی کنید بخاطر سوق مردم بهب و کاری که نوع حلال آن در فضای مجازی حق مسلّم شان است اما امروز با حاکم تفکر لیبرالی، سود اصلی اینب و کار مجازیِ شبهه ناک، گلوله ای می شود بر قلب کودکان مظلوم فلسطین ...

 عذرخواهی کنید بخاطرب و کار پر رونقی که برای دشمنان دین و خدا به راه انداخته اید...

 عذرخواهی کنید از حرف های متناقض خودتان!! چرا که اگر حقیقتا به دنبال توسعهب و کار بودید، با حمایت از تلگرام صهیونیستی و عزمتان برای رفع آن، خود به بزرگترین مانع بر سر راه اشتغال جوانان در حوزه فن آوری ارتباطات بدل نمی شدید !!!

ادامه مطلب

عذر خواهی وزیر !

عذر خواهی وزیر !

عذر خواهی وزیر !

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها